Danish Caving Expedition 2004Den første danske cavingekspedition til Papua Ny Guinea

Caving - Kultur – Natur

Danish Caving Expedition er den første danske caving ekspedition nogensinde. Ekspeditionens mål er at finde, udforske og beskrive nye huler i Ny Guineas højland. På øen er der fundet nogle af verdens største grotter og potentialet for nye fund i dette svært tilgængelige område er stadig stort. Kulturelt udmærker højlandet sig ved at være stort set upåvirket af den globale udvikling. Ekspeditionens indhold bliver dermed både udforskning af huler og mødet med den meget fremmede kultur.

Meld dig på ekspeditionens mailliste. Du vil max en gang pr måned modtage et nyhedsbrev om ekspeditionen.
E-mail:   Tilmeld mig     Fjern mig

Information
Kontakt: Torben Redder, redder@post6.tele.dk

Tidspunkt
2004

Ekspeditionens mål
Basecamp placeres i det sydlige højland i den centrale del af PNG. Det er et frodigt område med dale klemt inde mellem imponerende kalkstensbjerge, deriblandt Mt Giluwe, PNG's andet højeste bjerg. Internationale caving-ekspeditioner har der fundet huler af kolossal dybde og længde, og der forventes nye fund i de endnu ikke udforskede områder. Ekspeditionens mål er at finde, udforske og beskrive nye huler, og dermed få den særlige oplevelse det er, når man med sikkerhed kan sige, at her har der aldrig før været mennesker. Hulerne kan bl. a. være beboet af slanger og tusindvis af flagermus. Nogle passager i hulerne kan være meget dybe skakter, hvor man kun kan komme ned vha. reb, andre steder er der vandrette gange.

Kultur og natur på Ny Guinea
Ny Guinea er verdens 2. største ø, og kan betegnes som det område på Jorden der er mindst udforsket. Først i 1938 opdagede man at højlandet var beboet, men selv i dag sker det af og til at der opdages beboelser, man slet ikke kendte til eksistensen af. Livet er meget primitivt, og foregår visse steder - populært sagt - stadig som i stenalderen. Der tales stadig flere hundrede stammesprog til trods for at befolkningstallet kun er på nogle få millioner. Siden 1938 har højlandet været mål for missionærere. Oprindeligt var stammerne i højlandet animister og praktiserede kannibalisme. Missionærerne har haft stor indflydelse på religionen, men beviseligt praktiseres kannibalisme stadig i meget isolerede egne.

Det var krævende at missionere: Eksempelvis havde nogle missionærere efter 25 år fået oprettet 4 missionsstationer, men havde mistet flere missionærere, bl.a. pga. malaria, end de havde fået omvendt stammefolk.

Papua Ny Guinea, som udgør den østlige halvdel af Ny Guinea, blev indtil ’75 administreret af Australien og FN, hvorefter det blev selvstændigt og fik sit nuværende navn. Den vestlige halvdel af Ny Guinea var hollandsk koloni frem til 1963, hvor det med FN´s godkendelse blev overtaget af Indonesien og fik navnet Irian Jaya. 

Under trekkingturen ind til basecamp, som bliver en såkaldt junglecamp, vil vi passere og overnatte i flere små landsbyer. Som hjælpere under ekspeditionen vil vi bruge lokale fra højlandet. På den måde kommer vi tæt på en meget fremmed kultur. Stammefolkene er mange steder stadig kun iført minimal beklædning. Mændene deres karakteristiske penisfoderal og kvinderne et skørt at plantematerialer. At rejse på Ny Guinea er som at være i en helt anden verden.

I den tropiske regnskov er der et rigt dyreliv. Om aftenen dominerer cikadernes sang, malariamyggene bliver aktive, slanger begynder at jage og flagermusene flyver ud af hulerne. Om dagen kan man være plaget af igler og den fugtige varme luft. 

Sponsorere
Der arbejdes for tiden med forskellige muligheder.

Hvad vi kan tilbyde sponsorerne

Under ekspeditionen

Efter ekspeditionen

Budget:

Deltagere, præsentation:

Torben Redder, ekspeditionsleder

Torben Bjerring Redder (f. 1966) har klatret siden 1988 og været medlem af Dansk Bjergklub lige så længe. Medlem af British Cave Research Association. Har dyrket caving siden 1995. Den primære interesse er klippeklatring, big wall klatring og caving. Har deltaget i klatre- og cavingekspeditioner. Erfaring som international ekspeditionsleder. Har rejst på Ny Guinea. Torben Redder er uddannet cand. scient (kemi/fysik) og arbejder hos Novo Nordisk.

Louise Korsgaard

Louise Korsgaard (f. 1974) har cavet siden 1993 og klatret siden 1995. Medlem af Dansk Bjergklub siden 1995 og British Cave Research Association. Har arbejdet som guide på Borneo og Vest Ny Guinea samt deltaget i 3 internationale cavingekspeditioner på Borneo. Stor erfaring med trekking i afsidesliggende områder af troperne. Var sommeren 2000 i Papua Ny Guinea. Louise er uddannet cand. scient (naturgeografi). Stor faglig viden om kalkstenslandskaber (karst) samt dannelsen af huler. Ph.D-studerende.

Jonas Binladen

Jonas Binladen (f. 1975) har dyrket klatresport siden 1993, brænder specielt for traditionel klippeklatring, bjergbestigning og caving. Medlem af Dansk Bjergklub siden 1997. Har dyrket caving siden 1997 bl.a i Frankrig og på Borneo. Har tidligere rejst på Papua New Guinea. Bachelor i datalogi og cand. scient (biologi). 

 

Torbjörn Doj

Torbjörn Doj (f 1967), svensk,  har dyrket caving siden 1982 og klatring siden 1986. Har erfaring som leder af huleudforskning. Deltaget i cavingekspeditioner. Specialist i kortlægning. Stor interesse for hydrologi, morfologi og huledannelse. Deltaget i udforskningen af flere nyopdagede huler i Norge og Sverige. Har dyrket caving i Europa og Asien. Medlem af Sveriges Speleolog Förbund, British Cave Research Association og Svenska Klätterförbundet. Arbejder som pilot ved SAS.

Kristine Korsgaard

Kristine Korsgaard (f. 1975), geografi studerende ved Københavns Universitet. Har deltaget i en international huleudforskningsekpedition på Borneo og arbejdet som huleudforsker på en videnskabelig ekspedition på Fijiøerne. Har gennemført to rejser til Papau New Guinea (1997, 2000). Studeret Stillehavsstudier 1 år med fokus på Papua New Guinea på The University of The South Pacific, Fiji. Stor erfaring med vandring i tropiske egne. Medlem af Dansk Bjergklub siden 1995.

Results and pictures from a caving expedition on Borneo

Opdateret: 14-maj-2005

www.MountainSport.dk