Rejser

Følgende 41 af verdens 192 lande har jeg rejst i:

(Lande/territorier er grupperet efter kontinenter og ordnet i nord-syd retning)

Europa:

Sydamerika:

Nordamerika:

Oceanien:

Asien:

Lande, der ikke længere findes:

 

www.MountainSport.dk